Artboard 55

Introductie

van het HappySelf Journal

Een dagboek voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden die geluk bevorderen, gezonde gewoonten voor het leven ontwikkelen en nieuwsgierige geesten voeden. Een prachtig geïllustreerd en gemakkelijk te gebruiken boekje, dat kinderen aanmoedigt om hun dankbaarheid uit te drukken, stil te staan bij hun emoties en na te denken over hun daden. Dit heeft een gunstige uitwerking op de kinderen, en vraagt slechts een paar minuten aandacht per dag.

1
Citaat van de dag om je te helpen positief en sterk te zijn

2
De top 3 dingen gaat over dankbaarheid

3
Om je te helpen na te denken over je dag

4
Deze kleine checklists helpen je om kleine momenten te onthouden en een 'groeimindset' te ontwikkelen.

5
Vragen die je helpen om na te denken over je week

6
Je kunt er ook je gezin bij betrekken.

7
Probeer deze gespreksonderwerpen tijdens de maaltijden met je gezin.

8
Schrijf je eigen citaat of zin.

Artboard 54


We zagen een duidelijk verschil in hun gedrag en houding, en ze vonden het allebei fijn om het elke dag in te vullen.

Andy, papa van Lottie (7 jaar) en Josh (9 jaar)

6 redenen waarom dit dagboek goed is voor je kinderen

1 Dankbaarheid oefenen

Een dankbaarheidsdagboek bijhouden is een van de meest beproefde en eenvoudigste manieren om je geluk te vergroten. Dankbaarheid oefenen staat centraal in het dagboek en een eenvoudige introductie tot het concept stimuleert kinderen om na te denken over drie positieve dingen van hun dag. Onderzoek heeft aangetoond dat het oefenen van dankbaarheid via een dagboek het geluksgevoel vergroot. Daarnaast heeft het een aantal fysieke, psychologische en sociale voordelen, waaronder een sterker immuunsysteem, meer positieve emoties, het maakt je behulpzamer en vrijgeviger, en je hebt meer mededogen. Dankbaarheid oefenen helpt kinderen niet alleen om het goede in hun leven te zien, maar doet hen ook inzien dat dit uit verschillende bronnen kan komen.

2 Groeimindset

Dit is een term die werd geïntroduceerd door Prof. Carol Dweck en een concept dat veel scholen nu toepassen als een manier om een positieve mindset ten opzichte van leren te ondersteunen. Mensen met een groeimindset (in tegenstelling tot een vaste mindset) geloven dat ze zichzelf kunnen verbeteren door hard te werken en door te zetten, en dat hun intelligentie niet vaststaat. Ze hebben meer eigenwaarde en meer veerkracht. Het dagboek stimuleert een groeimindset via checklists en het gebruik van dagelijkse citaten om kinderen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om niet op te geven wanneer ze met problemen worden geconfronteerd.

3 Vriendelijkheid

Uit studies met kinderen blijkt dat gedrag dat leidt tot meer welzijn van anderen het lichamelijk en geestelijk welzijn bevordert. Het dagboek stimuleert dit op een aantal eenvoudige manieren via willekeurige goede daden, reflectie (voor wie waren ze vriendelijk en wie was er vriendelijk voor hen) en moedigt hen aan om anderen op verschillende manieren te helpen.

4 Mindfulness

Mindfulness, of het vermogen om in het moment te blijven, wordt door veel verschillende studies gekoppeld aan psychologisch en fysisch welzijn. Het kan een positieve invloed hebben op onze hersenen, door de zones die te maken hebben met empathie, geheugen en emotionele regulering op elkaar af te stemmen. Het resultaat is onder andere minder stress, een betere slaap en bewuster gedrag. Een dagboek bijhouden is op zich al een oefening in mindfulness. Daarnaast moedigt het dagboek kinderen aan om meditatie te proberen.

5 Digitaal welzijn

De tijd die wordt besteed aan het dagboek is een analoge tegenmiddel voor schermtijd. Kinderen worden steeds meer afgeleid door sociale media en online games, activiteiten waarvan is bewezen dat ze bijdragen tot stress en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Het dagboek moedigt de dialoog aan binnen het gezin over dit onderwerp via talrijke stimulansen voor schermvrije activiteiten.

6 Zelfbewustzijn

Diversiteit van emotionele ervaringen is wetenschappelijk verbonden met geluk en ontkracht de mythe dat geluk gelijk is aan een continue stroom van positieve emoties. Het is daarom erg zinvol om zelfbewustzijn te cultiveren en kinderen in staat te stellen om hun echte emoties te tonen. Het dagboek ondersteunt dit op verschillende manieren door kinderen dagelijks te stimuleren na te denken over hun emoties.