AANBEVOLEN DOOR
Kinderartsen, psychologen en leraren
3 MAANDEN SCHRIJFPLEZIER
Kinderen vinden het leuk om dit dagboek bij te houden
WINNAAR VAN EEN GOLD AWARD
Junior Design Award 2020/21
BEOORDEELD MET 4,9 STERREN
Gebaseerd op 347 recensies

Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn de overeenkomst tussen u en HappySelf Ltd. (“ons”, "wij", enz.) Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.

Ze zijn gebaseerd op een reeks bepalingen geschreven door Net Lawman en uitgebracht onder licentie. Ze beschermen zowel uw rechten als de onze.

Wij zijn HappySelf Ltd, een bedrijf geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 11726474. Ons adres is: St. James House, 65 Mere Green Rd, Sutton Coldfield, West Midlands, B75 5BY

U bent: Iedereen die onze website gebruikt.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig en bewaar hem. Als u er niet mee instemt, dient u onze website onmiddellijk te verlaten.

De algemene voorwaarden:

1. Definities

In deze overeenkomst:

'Vervoerder'

betekent elke persoon of elk bedrijf dat met ons een overeenkomst heeft om goederen van ons naar u te vervoeren.

'Consument'

betekent elk individu dat, in verband van deze overeenkomst, handelt voor een doel dat buiten zijn bedrijf valt.

'Inhoud'

betekent alle inhoud in welke vorm dan ook die is gepubliceerd op onze website door ons of een derde met onze toestemming.

'Goederen'

verwijst naar alle goederen die wij te koop aanbieden op onze website, of, indien de context dit vereist, goederen die wij aan u verkopen.

'Onze website'

betekent elke website van ons, en omvat alle webpagina's die door ons worden beheerd.

'Bericht'

betekent het weergeven, het vertonen, het publiceren, het verdelen, het verzenden en/of openbaar maken van informatie, inhoud en/of ander materiaal op onze website, en de zinnen 'geplaatst' en 'plaatsen' moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd."

2. Interpretatie

In deze overeenkomst, tenzij de context anders vereist:

 • is een verwijzing naar een persoon een verwijzing naar een of meerdere individuen, al dan niet formeel in partnerschap, of naar een bedrijf, overheidsinstantie of andere vereniging of organisatie.
 • zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle leveringen van goederen door ons aan elke klant. Ze hebben voorrang op alle door u voorgestelde voorwaarden.
 • elke instemming van een partij om iets niet te doen of na te laten omvat een verplichting om niet toe te staan dat een andere persoon hetzelfde doet of nalaat te doen;
 • Behoudens anders bepaald, kan elke verplichting van enige persoon voortvloeiend uit deze overeenkomst door enige andere persoon worden uitgevoerd;
 • verwijzingen in deze overeenkomst naar een partij omvatten verwijzingen naar een persoon aan wie die rechten en verplichtingen worden overgedragen of doorgegeven als gevolg van een fusie, splitsing, sanering of andere reorganisatie waarbij die partij betrokken is.
 • de titels van de paragrafen en schema's (indien van toepassing) van deze overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie;
 • een verwijzing naar een besluit of verordening omvat nieuwe wetgeving die in wezen hetzelfde doel heeft als dat besluit of die verordening.
 • in elke vrijwaring moet een verwijzing naar kosten of uitgaven worden geïnterpreteerd als inclusief de geschatte kosten van de beheertijd van de gevrijwaarde partij, [deze kosten worden berekend op £ 100 per uur].
 • deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op u als koper of potentiële koper van onze goederen en, voor zover de context dit toelaat, op u als bezoeker van onze website.
 • deze overeenkomst is uitsluitend in het Engels opgemaakt. Als er een verschil in betekenis bestaat tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en enige versie of vertaling ervan in een andere taal, is de Engelstalige versie doorslaggevend.

3. Onze overeenkomst met u

 • Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen en komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen.
 • Elke partij erkent bij het aangaan van deze overeenkomst geen rekening te houden met een verklaring, garantie, informatie of document of andere voorwaarde die geen deel uitmaakt van deze overeenkomst.
 • Als u onze website op enigerlei wijze gebruikt en namens een andere persoon een bestelling plaatst, garandeert u dat u de volledige bevoegdheid heeft om dit te doen en aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor elk handelen of nalaten van u.
 • Omdat wij afhankelijk zijn van onze leveranciers, kunnen wij niet garanderen dat goederen die op onze website worden geadverteerd, beschikbaar zijn. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan op de dag dat u goederen bestelt.
 • De prijs van goederen kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wij zullen nooit een prijs zodanig wijzigen dat deze invloed heeft op de prijs die aan u in rekening wordt gebracht op het moment dat u deze goederen koopt.
 • Als u in de toekomst goederen van ons koopt in het kader van een regeling die geen betaling via onze website inhoudt, zullen de huidige voorwaarden nog steeds van toepassing zijn voor zover ze kunnen worden toegepast.
 • Wij verkopen de goederen niet in alle landen. Wij kunnen weigeren om de goederen te leveren wanneer u in een land woont waaraan wij geen diensten bieden.

4. Aanvaarding van uw bestelling

 • Uw bestelling is een aanbod om bij ons te kopen. Niets van wat wij doen of zeggen komt neer op enige aanvaarding van dat aanbod totdat wij de goederen daadwerkelijk naar u verzenden. [Tot dan kunnen wij op elk moment weigeren de goederen aan u te leveren zonder opgave van enige reden.].

EN

 • Voordat de goederen worden verzonden, kunnen wij op elk gewenst moment weigeren de goederen aan u te leveren zonder opgave van enige reden..
 • Wanneer wij niet alle goederen die u bestelt op voorraad hebben, zullen wij u alternatieven aanbieden. In dat geval kunt u:
  • de alternatieven die wij aanbieden aanvaarden;
  • uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren.

5. Prijs en betaling

 • De te betalen prijs voor de goederen die u bestelt is duidelijk uiteengezet op onze website.
 • Het is mogelijk dat de prijs is gestegen ten opzichte van de prijs die staat vermeld op onze website. In dat geval verzenden wij de goederen pas nadat u hebt bevestigd dat u ze tegen de nieuwe prijs wilt kopen.
 • De prijzen zijn vrijgesteld van Britse belasting over de toegevoegde waarde ('btw'). Als u met uw bezorgadres aantoont dat u buiten het Verenigd Koninkrijk woont, wordt de btw in mindering gebracht bij het betaalpunt.
 • Bankkosten van de ontvangende bank voor betalingen aan ons zijn voor onze rekening. Alle andere kosten met betrekking tot betaling in een andere valuta dan Britse ponden zijn voor uw rekening.
 • Alle door ons verstrekte informatie met betrekking tot wisselkoersen is slechts bij benadering en kan van tijd tot tijd variëren.
 • Indien wij per vergissing goederen te laag geprijsd hebben, zullen wij niet gehouden zijn om deze goederen aan u te leveren tegen de vermelde prijs, op voorwaarde dat wij u hiervan op de hoogte stellen voordat wij deze naar u verzenden.
 • De prijs van de goederen is exclusief de leveringskosten, die in rekening worden gebracht volgens de tarieven die van toepassing zijn op de datum waarop u uw bestelling plaatst en die worden weergegeven op een pagina van onze website voordat wij u vragen om te betalen.
 • Indien wij u geld verschuldigd zijn (om deze of een andere reden), zullen wij uw krediet- of debetkaart zo snel als redelijkerwijs mogelijk is crediteren, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij aanvaarden dat de terugbetaling verschuldigd is.

6. Beveiliging van uw kredietkaart

Wij zorgen ervoor dat u onze website veilig kunt gebruiken.

 • Betalingen per kaart worden niet verwerkt via pagina's die door ons worden beheerd. Wij gebruiken een of meerdere online betalingsdienstaanbieders die uw kaart- of bankrekeninggegevens in een veilige omgeving versleutelen.
 • Als u ons gevraagd heeft om uw kredietkaartgegevens te onthouden voor een volgende aankoop of abonnement, zullen wij uw betalingsgegevens op een veilige manier bewaren in onze systemen. Deze gegevens zullen volledig versleuteld worden en alleen gebruikt worden om uw automatische maandelijkse betalingen of andere transacties te verwerken die u hebt geïnitieerd.

7. Annulering en terugbetalingen

Deze en de volgende paragraaf zijn van toepassing als u koopt als consument zoals gedefinieerd in de Britse Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (de ""Regelgeving”). Mits de Regelgeving van toepassing is op de betreffende transactie, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. Meer details vindt u hier: https://happyselfjournal.com/pages/returns-and-refunds

8. Aansprakelijkheid voor latere gebreken

 • U wordt verzocht de van ons ontvangen goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien u ons binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen geen defect of probleem meldt, gaan wij ervan uit dat u de goederen hebt aanvaard.
 • De procedure om de defecte goederen te retourneren is als volgt:
  • de goederen moeten aan ons worden geretourneerd zodra een defect is ontdekt, maar niet later dan zes maanden na ontvangst door u.
  • volg de retourprocedure die wij u zullen toezenden zodra u ons hebt laten weten dat u ze wilt retourneren.
 • Wij zullen uw geld onder de volgende voorwaarden terugstorten:
  • wij ontvangen de goederen met intacte labels en verpakking.
  • u voldoet aan onze retourprocedure. Wij kunnen uw geld alleen terugstorten als wij weten wie ze heeft geretourneerd.
  • u meldt ons duidelijk over welk gebrek u een klacht hebt, wanneer het voor het eerst duidelijk werd, en andere informatie om ons in staat te stellen deze te identificeren of te reproduceren.
 • Als er een gebrek wordt gevonden, dan zullen wij:
  • de goederen herstellen of vervangen, of
  • het volledige bedrag dat u hebt betaald, inclusief de kosten van de retourzending van de goederen, terugbetalen.

9. Levering en ophaling

 • Goederen worden geleverd binnen 36 dagen vanaf de dag dat u een bestelling plaatst om de goederen te kopen.
 • Leveringen worden door de vervoerder gedaan op het in uw bestelling vermelde adres. U moet ervoor zorgen dat er iemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.
 • Wanneer wij uw goederen niet binnen 36 dagen na de datum van uw bestelling kunnen leveren, zullen wij u dit per e-mail laten weten om een andere leveringsdatum te regelen.
 • Wij kunnen de goederen in delen leveren als ze niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar zijn voor levering.
 • Voor alle goederen moet afgetekend worden bij aflevering door een volwassene van 18 jaar of ouder. Als niemand van deze leeftijd aanwezig is op het adres op het ogenblik van de levering, kunnen de goederen door de chauffeur worden vastgehouden. Wanneer uw goederen aankomen, is het van belang dat u onmiddellijk de staat en hoeveelheid ervan controleert. Wanneer uw goederen tijdens het vervoer beschadigd zijn geraakt, moet u de levering weigeren en onmiddellijk contact met ons opnemen, zodat
 • wij
 • snel een vervanging kunnen verzenden en uw ongemak tot een minimum kunnen beperken.
 • Tekenen met de vermelding 'ongecontroleerd', 'niet gecontroleerd' of iets vergelijkbaars is niet toegestaan.
 • Goederen worden per post verzonden. Wij zullen u per e-mail laten weten wanneer wij uw bestelling hebben verzonden.
 • Als wij met u overeenkomen om op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te leveren, zullen wij ons best doen om hieraan te voldoen. Maar geen enkele opgegeven tijd mag als contractueel worden beschouwd. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor eventuele kosten of ongemakken die u ondervindt als gevolg van vertraagde levering of niet-levering.
 • Sommige goederen worden rechtstreeks geleverd door de fabrikant, die contact met u zal opnemen om de levering te regelen. Wanneer de levering van de goederen rechtstreeks met de fabrikant is geregeld, is het leveringsbeleid van de fabrikant van toepassing.
 • Sommige goederen zijn zodanig groot en zwaar dat de levertijden iets langer kunnen zijn. In dit geval worden geschatte leveringsdata opgegeven wanneer u uw bestelling plaatst.
 • Een eventueel op de bestelling vermelde leveringstermijn is slechts een raming en tijd zal niet de essentie zijn.
 • U kunt de goederen ophalen in onze winkel/ons magazijn, mits u vooraf een afspraak maakt en de betaling door onze bank is ontvangen.
 • Als u goederen ophaalt bij ons, dan:
  • zullen wij u niet kunnen helpen bij het laden van zware voorwerpen;
  • Vallen goederen onder uw risico vanaf het moment dat ze worden opgehaald door u of uw vervoerder in onze winkel/ons magazijn;
  • stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alles wat gebeurt nadat u de goederen in uw bezit hebt genomen, zowel op als buiten ons terrein, inclusief schade aan eigendommen van welke aard dan ook, die toebehoren aan enige persoon.

10. Buitenlandse belastingen en douanerechten

 • Als u zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevindt, zijn wij niet op de hoogte van en niet verantwoordelijk voor de regelgeving in uw land.
 • U bent verantwoordelijk voor de aankoop van goederen die u legaal kunt importeren en voor de betaling van invoerrechten en belastingen van welke aard dan ook die in uw land worden geheven.

11.Geretourneerde goederen

Deze bepalingen zijn van toepassing als u bij ons koopt in een andere hoedanigheid dan consument. Voor het retourneren van de defecte goederen gelden de volgende regels:

 • Wij aanvaarden geen retourzendingen, tenzij er een defect was aan de goederen op het moment van aankoop, of wanneer wij via correspondentie overeengekomen zijn dat u ze kunt retourneren.
 • Neem de instructies zorgvuldig opnieuw door voordat u de goederen aan ons retourneert en controleer of u deze correct hebt gemonteerd en hebt voldaan aan de bepalingen met betrekking tot de stroomvoorziening, stekkers en stopcontacten.
 • De goederen moeten naar ons worden teruggezonden zodra een gebrek wordt ontdekt, maar niet later dan 14 dagen.
 • Voor zover mogelijk dienen goederen te worden geretourneerd:
  • met zowel de goederen als alle verpakkingen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat;
  • stevig verpakt;
  • inclusief onze leveringsbon;
  • op uw risico en op uw kosten.
 • U dient een e-mail te sturen naar hello@happyselfjournal.com om ons te laten weten dat u goederen wenst te retourneren, waarbij u precies aangeeft welke goederen u wilt retourneren en wanneer u ze heeft aangekocht, en volledige details geeft over het gebrek of een andere reden voor het retourneren. Wij verstrekken u vervolgens een retourbon. Als u goederen naar ons terugzendt zonder een retourbon, is het mogelijk dat wij niet voldoende gegevens kunnen identificeren om uw klacht te kunnen behandelen.
 • Voeg bij het retourneren van defecte goederen een briefje toe waarin duidelijk het gebrek wordt vermeld en wanneer het zich voordoet of heeft voorgedaan.
 • Als wij ermee akkoord gaan dat de goederen defect zijn, zullen wij:
  • de kosten van het retourvervoer terugbetalen;
  • de goederen naar onze keuze herstellen of vervangen.
 • Wanneer wij de goederen herstellen of vervangen, hebt u met betrekking tot het defect geen aanvullende vordering op ons uit hoofde van deze overeenkomst of uit hoofde van de wet of het gewoonterecht.

13. Disclaimers

 • De wetgeving verschilt van land tot land. Deze paragraaf is van toepassing voor zover het toepasselijke recht dit toestaat.
 • Alle impliciete voorwaarden, garanties en bepalingen vallen buiten deze overeenkomst. Als in een rechtsgebied een impliciete voorwaarde, garantie of bepaling niet kan worden uitgesloten, dan wordt deze sub-paragraaf geacht beperkt van kracht te zijn, alleen voor zover nodig om die specifieke voorwaarde, garantie of bepaling vrij te geven.
 • Wij geven geen verklaring of garantie voor:
  • de kwaliteit van de goederen;
  • enige impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel;
  • de overeenstemming van de goederen met enige beschrijving;
  • de geschiktheid of deugdelijkheid van de goederen voor uw doel.
 • Wij beweren niet deskundige kennis te hebben van enig onderwerp. Wij wijzen elke verplichting of aansprakelijkheid jegens u af die direct of indirect voortvloeit uit informatie die u op onze website hebt gevonden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige kosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze website, en die indirecte of gevolgschade is, of economisch verlies of ander verlies van omzet, winst, verlies van zaken of goodwill. Dit geldt zowel bij een contractuele maatregel, nalatigheid of anderszins, zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien was of wij wisten dat u het zou kunnen oplopen.
 • Wij geven geen verklaring of garantie en aanvaarden geen wettelijke verantwoordelijkheid voor:
  • de juistheid van enige inhoud of de indruk of het effect ervan;
  • aanlevering van inhoud, materiaal of enig bericht;
  • privacy van enige overdracht;
  • elk handelen of nalaten van een persoon of de identiteit van enige persoon die zich via onze website aan u voorstelt;
  • enig aspect of kenmerk van goederen of diensten die op onze website worden geadverteerd;
 • Onze website bevat inhoud die is geplaatst door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Als u inhoud tegenkomt die u beledigt, neem dan contact met ons op via de pagina 'Neem contact met ons op' op onze website.
 • Wij zullen er alles aan doen om onze website toegankelijk te houden, maar het kan nodig zijn om onze diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten voor herstel, onderhoud of andere goede redenen. Wij kunnen dit doen zonder u hier eerst van op de hoogte te brengen.
 • U gaat ermee akkoord dat in alle omstandigheden waarin wij aansprakelijk kunnen worden gesteld jegens u, de limiet van onze aansprakelijkheid het bedrag is dat u ons in de onmiddellijk voorafgaande periode van 12 maanden voor de betreffende goederen hebt betaald.
 • Deze paragraaf (en elke andere paragraaf die onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt of ons een vrijwaring biedt) is van toepassing op onze bestuurders, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en dochterondernemingen, evenals op ons. Ieder van hen kan deze bepaling afdwingen op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 / Contracts (Rights of Third Parties) (Schotland) Act 2017.
 • Als u zich bewust wordt van enige schending van een bepaling van deze overeenkomst door enige persoon, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar hello@happyselfjournal.com. Wij stellen uw inbreng op prijs [maar garanderen niet dat wij het eens zijn met uw oordeel].
 • Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid van een partij uit wegens fraude.

14. Uw account bij ons

 • U gaat ermee akkoord dat u nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf hebt verstrekt, en dit zal blijven doen. Wij hebben deze informatie nodig om u de goederen te kunnen leveren.
 • Als u onze website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het ervan voorkomen dat onbevoegden uw account gebruiken.
 • U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U moet het ons onmiddellijk laten weten als u denkt dat iemand zonder uw toestemming toegang tot uw account heeft verkregen en ook inloggen op uw account en uw wachtwoord wijzigen.

15. Beperkingen voor wat u op onze website mag plaatsen

U gaat ermee akkoord dat u onze website niet zult gebruiken of zult toestaan ​dat emand anders deze gebruikt om inhoud te plaatsen die:

 • kwaadaardig of lasterlijk is of kan zijn;
 • bestaat of kan bestaan uit commerciële audio-, video- of muziekbestanden;
 • illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend of gewelddadig is of kan zijn;
 • seksueel expliciet of pornografisch is of kan zijn;
 • mogelijk enige persoon misleidt of kan misleiden of gebruikt wordt of kan worden om zich voor te doen als enige persoon, of om uw identiteit, leeftijd of relatie met enige persoon verkeerd voor te stellen;
 • de indruk wekt of kan wekken dat het van ons afkomstig is of dat u met ons verbonden bent of dat wij u of uw bedrijf hebben aanbevolen;
 • wachtwoorden of persoonsgegevens opvraagt of kan opvragen van wie dan ook;
 • gebruikt wordt of kan worden voor de verkoop van enige goederen of diensten of voor enig ander commercieel gebruik;
 • iets anders dan woorden bevat of kan bevatten (dit wil zeggen dat u geen symbolen of foto's zult toevoegen), behalve een foto van uzelf in uw profiel op een plaats die wij aanwijzen;
 • verband houdt of kan houden met het materiaal dat hierboven in deze paragraaf genoemd wordt.
 • leeftijdsongeschikte communicatie of inhoud verzendt of kan verzenden naar personen jonger dan 18 jaar.

16. Uw berichten: beperkte inhoud

Conform de hieronder uiteengezette beperkingen kunnen wij een bericht dat niet voldoet aan deze voorwaarden weigeren, bewerken of verwijderen.

Naast de hierboven uiteengezette beperkingen, mag een bericht het volgende niet bevatten:

 • hyperlinks, anders dan degene die specifiek door ons zijn toegestaan;
 • zoekwoorden of herhaalde woorden die niet relevant zijn voor de geplaatste inhoud.
 • de naam, het logo of het handelsmerk van een andere organisatie dan de uwe.
 • onjuiste, valse of misleidende informatie.

17. Hoe wij omgaan met uw inhoud

 • Ons privacybeleid is sterk en nauwkeurig. Het voldoet volledig aan de Britse Data Protection Act 2018 die te vinden is op https://happyselfjournal.com/pages/privacy-policy.
 • Als u inhoud plaatst in een openbaar gedeelte van onze website, wordt deze beschikbaar in het openbare domein. Wij hebben geen controle over wie het ziet of wat iemand ermee doet.
 • Zelfs als de toegang tot uw tekst achter een gebruikersregistratie zit, blijft deze effectief in het openbare domein omdat iemand zich enkel hoeft te registreren en in te loggen om er toegang toe te krijgen. Vermijd daarom het plaatsen van onnodige vertrouwelijke informatie.
 • U geeft ons nu onherroepelijk toestemming om feedback, opmerkingen en beoordelingen over uw activiteit te publiceren via onze website, ook al kan het lasterlijk of kritisch zijn.
 • Het plaatsen van inhoud van welke aard dan ook verandert niets aan uw eigendom van het auteursrecht erop. Wij hebben er geen aanspraak op en wij zullen uw rechten niet voor u beschermen.
 • U begrijpt dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw schending van andermans intellectuele eigendomsrechten, laster of enige wet, die kan optreden als gevolg van enige inhoud die door u is geplaatst.
 • U aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheid om te bepalen of enige inhoud openbaar is en niet vertrouwelijk.
 • Gelieve ons op de hoogte te stellen van elk beveiligingslek of onbevoegd gebruik van uw account.

18. Verwijdering van aanstootgevende inhoud

 • Voor alle duidelijkheid: deze paragraaf is gericht aan iedere persoon die voor welk doel dan ook onze website bezoekt.
 • Wij zijn niet verplicht om de activiteiten van klanten voor enig doel te monitoren of vast te leggen, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid om internetgerelateerde activiteiten te monitoren of te controleren. Wij kunnen dit echter doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en zonder u hiervoor een reden te geven.
 • Als u beledigd bent door enige inhoud, is de volgende procedure van toepassing:
  • Uw claim of klacht moet bij ons worden ingediend via het formulier dat beschikbaar is op onze website, of dezelfde informatie bevatten als die wordt gevraagd in ons formulier. Het moet ons per post of e-mail toegestuurd worden.
  • wij zullen de aanstootgevende inhoud verwijderen zodra wij hiertoe redelijkerwijs in staat zijn;
  • nadat wij een kennisgeving van een claim of klacht hebben ontvangen, zullen wij dit onderzoeken voor zover enkel wij hierover beslissen;
 • Wij kunnen de inhoud waarover u hebt geklaagd, herstellen of niet.
 • Met betrekking tot elke klacht die door u of een persoon namens u wordt ingediend, al dan niet met behulp van ons klachtenformulier, verleent u ons nu onherroepelijk toestemming om de klacht en alle daaruit voortvloeiende correspondentie en communicatie onbeperkt te publiceren.
 • U gaat er nu mee akkoord dat als een klacht door u lichtzinnig of vexatoir wordt ingediend, u ons de kosten van ons onderzoek zult terugbetalen, inclusief eventuele juridische kosten.

19. Beveiliging van onze website

Als u onze website schendt, zullen wij juridische stappen tegen u ondernemen.

U gaat er nu mee akkoord dat u niet en niet zult toestaan dat een ander persoon:

 • enig deel van onze website of enige software die op deze website wordt gebruikt, wijzigt, kopieert of beschadigt of er een onbedoeld effect op veroorzaakt.
 • linkt naar onze website op een manier die ervoor zou zorgen dat het uiterlijk of de voorstelling van de site anders zou zijn dan wat zou worden gezien door een gebruiker die de site heeft bezocht door de URL in een standaardbrowser te typen;
 • enig onderdeel van onze website downloadt, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • enige productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen verzamelt of gebruikt;
 • informatie verkregen van of over onze website of de inhoud verzamelt of gebruikt, behalve zoals bedoeld in deze overeenkomst;
 • op enigerlei wijze de inhoud of informatie die beschikbaar is op onze website wijzigt, kopieert of beschadigt of er een onbedoeld effect op veroorzaakt, anders dan toegestaan door deze overeenkomst of zoals redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van onze website;
 • met een derde enige inloggegevens voor onze website deelt.
 • Ongeacht de bovenstaande voorwaarden geven wij u nu toestemming om:
  • een hyperlink naar onze website te creëren om een gemeenschappelijke interesse van ons beiden te promoten. U kunt dit doen zonder specifieke toestemming. Deze toestemming is onder de voorwaarde dat u ons of enig product of dienst niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier portretteert. U mag geen logo of andere merkgebonden afbeelding of handelsmerk van ons gebruiken als onderdeel van de link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • u mag de tekst van elke pagina kopiëren voor uw persoonlijke gebruik in relatie met het doel van onze website.

20.Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor alle kosten, claims en onkosten die direct of indirect voortvloeien uit:

 • uw niet-naleving van de wetgeving van enig land;
 • uw schending van deze overeenkomst;
 • elke handeling, nalatigheid of verzuim door een agent, werknemer, licentiehouder of klant van u;
 • een contractuele vordering die voortvloeit uit uw gebruik van de goederen;
 • een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van enige persoon."

21. Intellectueel eigendom

 • Wij zullen de intellectuele eigendomsrechten in verband met onze goederen en onze website beschermen, inclusief het auteursrecht op de inhoud, ongeacht of deze door ons of door een andere leverancier van inhoud wordt verstrekt (inclusief auteursrecht op: tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevens en software).
 • Behalve zoals hieronder uiteengezet, mag u de inhoud niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, er afgeleide werken van maken, verdelen, uitvoeren, weergeven of op enigerlei wijze exploiteren.
 • U mag onze naam, logo's of handelsmerken of enige andere inhoud niet gebruiken op een website van u of van een andere persoon.
 • Overeenkomstig de andere voorwaarden van deze overeenkomst, mag u enkel inhoud downloaden of kopiëren voor uw eigen persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen erin opgenomen houdt. U mag geen aanzienlijk deel van de inhoud elektronisch opslaan.

22. Geschillenbeslechting

In deze paragraaf wordt onder 'ABC-aanbieder' een erkend orgaan op grond van de richtlijn alternatieve beslechting consumentengeschillen 2015 verstaan.

In het geval van een geschil tussen de partijen gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien u niet tevreden bent met onze diensten of een klacht heeft, dient u ons dit te laten weten door een e-mail te sturen naar hello@happyselfjournal.com.
 • Als een geschil niet wordt beslecht zoals hierboven uiteengezet, hopen wij dat u ermee instemt om een oplossing te zoeken door te goeder trouw met ons een bemiddeling of arbitrage aan te gaan.
 • Wij kunnen een ABC-aanbieder voorstellen of zullen naar uw voorstel luisteren. Als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u de regelgeving lezen op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

23.Miscellaneous matters

 • Wanneer wij met u communiceren, doen wij dit via e-mail. U gaat ermee akkoord dat e-mailcommunicatie op dezelfde wijze contractueel bindend is als op de juiste manier ondertekende en gedateerde documenten die per post worden verzonden.
 • Wanneer wij goederen of diensten leveren zonder specifieke kosten voor u, dan wordt (worden) deze geacht gratis te worden geleverd en niet te worden geassocieerd met andere goederen waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Dienovereenkomstig ontstaat er noch een contractuele noch een andere verplichting voor ons met betrekking tot die goederen of die dienst.
 • Als een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst op enig moment door een rechtsgebied nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal deze worden behandeld als gewijzigd of gereduceerd, alleen voor zover dit minimaal noodzakelijk is om deze overeenkomstig de wetgeving van dat rechtsgebied te maken en te voorkomen dat deze nietig is, en deze zal bindend zijn in die gewijzigde of gereduceerde vorm. Bijgevolg zal elke bepaling worden geïnterpreteerd als afzonderlijk en op geen
 • enkele manier invloed hebben op een andere van deze voorwaarden.
 • De rechten en plichten van de partijen uiteengezet in deze overeenkomst gaan over op elke toegestane rechtsopvolger.
 • Nalatigheid of vertraging van een partij bij de uitoefening van een recht, volmacht of rechtsmiddel zal in geen geval gelden als een verklaring van afstand noch duiden op een intentie om dat of een ander recht in de toekomst te reduceren.
 • Elke mededeling die door de ene partij aan de andere partij moet worden gedaan, wordt overhandigd of verzonden per gewone post, aangetekende zending of e-mail.

Deze wordt geacht te zijn afgeleverd:

indien overhandigd: op de dag van levering;

bij verzending per post naar het juiste adres: binnen 72 uur na verzending;

Indien per e-mail verzonden naar het adres vanwaar de ontvangende partij voor het laatst een e-mail heeft verzonden: binnen 24 uur als de afzender geen bericht van niet-ontvangst heeft ontvangen.

 • Deze overeenkomst geeft geen enkel recht aan derden op grond van de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 / Contracts (Rights of Third Parties) (Schotland) Act 2017 of anderszins.
 • Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet of vertraagd uitvoeren van deze overeenkomst als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van arbeidsgeschillen tussen een partij en haar werknemers.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling van deze overeenkomst en de bepalingen van de statuten van een naamloze vennootschap of enig vergelijkbaar document dat bedoeld is om enig ander vennootschaps- of collectief orgaan te reguleren, hebben de bepalingen van deze overeenkomst voorrang.
 • De geldigheid, opmaak en uitvoering van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u stemt ermee in dat elk geschil dat hieruit voortvloeit alleen in dat land zal worden beslecht.