AANBEVOLEN DOOR
Kinderartsen, psychologen en leraren
3 MAANDEN SCHRIJFPLEZIER
Kinderen vinden het leuk om dit dagboek bij te houden
WINNAAR VAN EEN GOLD AWARD
Junior Design Award 2020/21
BEOORDEELD MET 4,9 STERREN
Gebaseerd op 347 recensies

Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

Alle copyrights, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven de exclusieve eigendom van Francesca Geens of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Francesca Geens.

Het is niet toegestaan:

  • Materiaal van onze website te herpubliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

  • ​​Materiaal van onze website te verkopen of verhuren.

  • ​Materiaal op onze website te reproduceren, dupliceren, afgeleid werk te maken, te kopiëren of anderszins te exploiteren voor welk doeleinde dan ook.

  • ​​Enige inhoud van onze website opnieuw te verdelen, ook op een andere website.

Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of het gebruik en genot van de website beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van angst of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor enige marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de toegang tot delen (of het geheel) van onze website moeten beperken en wij behouden ons alle rechten voor om dit te doen. Als wij u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Gebruik van testimonials

In overeenstemming met de FTC-richtlijnen betreffende het gebruik van steunbetuigingen en testimonials in advertenties, dient u rekening te houden met het volgende:

Testimonials die op deze site worden weergegeven, zijn daadwerkelijk ontvangen via tekst-, audio- of video-inzending. Het zijn individuele ervaringen, die een afspiegeling zijn van de echte ervaringen van degenen die onze producten en/of diensten op een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. Wij beweren niet dat het typische resultaten zijn. De testimonials zijn niet noodzakelijk representatief voor iedereen die onze producten en/of diensten zal gebruiken.

De testimonials die in welke vorm dan ook zijn weergegeven op deze site (tekst, audio, video of anders) zijn letterlijk overgenomen, met uitzondering van de correctie van grammatica- of typefouten. Sommige kunnen ingekort zijn. Met andere woorden, niet de hele boodschap die is ontvangen van de auteur van de testimonial wordt weergegeven wanneer deze te lang lijkt of wanneer niet de hele verklaring relevant lijkt voor het grote publiek.

HappySelf Journal is niet verantwoordelijk voor meningen of opmerkingen die zijn geplaatst op https://www.happyselfjournal.com. happyselfjournal.com is geen forum voor testimonials, maar biedt testimonials als een middel voor klanten om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle testimonials nadat ze zijn beoordeeld door het management van happyselfjournal.com. De meningen zijn strikt de opvattingen van de bron van de testimonial.

De testimonials zijn nooit bedoeld om beweringen te doen dat onze producten en/of diensten kunnen worden gebruikt om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen, te beperken of te voorkomen. Dergelijke claims, impliciet of expliciet, in welke vorm dan ook, zijn niet klinisch getest of beoordeeld.

Hoe beschermen wij uw gegevens en beveiligde gegevensoverdracht?

E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Daarom vragen wij u om ons geen privégegevens per e-mail te sturen. Dit is echter toegestaan, maar op eigen risico. Een deel van de informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Kredietkaartgegevens en andere gevoelige informatie worden nooit via e-mail verzonden.

HappySelf Journal kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers op de verschillende delen van onze site, welke informatie het meest en het minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden.

Voor de beveiliging van de site en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, gebruikt HappySelf Journal softwareprogramma's om netwerkverkeer te monitoren om ongeoorloofde pogingen te identificeren om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

HappySelf Journal maakt geen aanspraken en geeft geen garanties of zekerheden wat betreft de juistheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of enige sites gelinkt aan deze site.

Alle materialen op deze site worden geleverd 'zoals ze zijn' zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. HappySelf Journal of zijn agenten of medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de materialen, zelfs als HappySelf Journal op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

Wijzigingen van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk ogenblik, met of zonder kennisgeving, te wijzigen. U kunt er echter van verzekerd zijn dat als het privacybeleid in de toekomst wijzigt, wij de persoonlijke gegevens die u onder dit privacybeleid aan ons hebt verstrekt, niet zullen gebruiken op een manier die wezenlijk in strijd is met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij zetten ons in voor het uitvoeren van ons ondernemerschap in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens wordt beschermd en gehandhaafd.

U kunt ons privacybeleid en ons cookiebeleid inkijken.

Contact

Als u vragen hebt over dit beleid of over uw omgang met onze website, kunt u hier contact met ons opnemen:

St. James House, 65 Mere Green Rd, Sutton Coldfield, West Midlands, B75 5BY

hello@happyselfjournal.com