AANBEVOLEN DOOR
Kinderartsen, psychologen en leraren
3 MAANDEN SCHRIJFPLEZIER
Kinderen vinden het leuk om dit dagboek bij te houden
WINNAAR VAN EEN GOLD AWARD
Junior Design Award 2020/21
BEOORDEELD MET 4,9 STERREN
Gebaseerd op 347 recensies

Privacybeleid

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring biedt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van onze website happyselfjournal.com, met inbegrip van alle informatie die u via onze website zou kunnen verstrekken wanneer u een product of dienst aankoopt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan een prijstrekking of wedstrijd.

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder dan 13 jaar bent.

Francesca Geens is de verwerkingsverantwoordelijke en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (hierna ""wij"", ""ons"" of ""onze"" in deze privacyverklaring).

Contactgegevens

Onze complete gegevens zijn:

Deze website (happyselfjournal.com) is eigendom van en wordt beheerd door Happyself Ltd

Postadres: St. James House, 65 Mere Green Rd, Sutton Coldfield, West Midlands, B75 5BY

E-mailadres voor contact met de eigenaar: hello@happyselfjournal.com

​Indien u niet tevreden bent met enig aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse gegevensbeschermingsautoriteit (www.ico.org.uk). Wij zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt wanneer u een klacht hebt, zodat wij kunnen proberen deze op te lossen voor u.

Het is erg belangrijk dat de informatie die wij over u in ons bezit hebben nauwkeurig en up-to-date is. Gelieve een eventuele wijziging van uw persoonlijke gegevens aan ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar hello@happyself.local.

2. WELKE GEGEVENS WIJ OVER U VERZAMELEN, MET WELK DOEL EN OP WELKE GROND WIJ ZE VERWERKEN

Een persoonsgegeven is elke informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Geanonimiseerde gegevens vallen hier niet onder.

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens die alle communicatie omvatten die u naar ons stuurt, hetzij via het contactformulier op onze website, hetzij via e-mail, sms, socialemediaberichten, socialemediaposts of andere communicatie die u ons toestuurt. Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bewaren van gegevens en voor het instellen en uitvoeren van of het verweer tegen juridische vorderingen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze rechtmatige belangen, in dit geval het beantwoorden van communicatie die aan ons is gericht, het bewaren van gegevens en het instellen en uitvoeren van of het verweer tegen juridische vorderingen. Klantgegevens die gegevens bevatten met betrekking tot aankopen van goederen en/of diensten, zoals uw naam, functie, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten die u hebt gekocht te leveren en om gegevens over dergelijke transacties te bewaren. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van de nodige stappen op uw verzoek om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met gegevens die u doorgeeft voor publicatie op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te beheren en om ervoor te zorgen dat u relevante inhoud aangeboden krijgt, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website, andere online diensten en activiteiten mogelijk te maken. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, in dit geval om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren. Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten, zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina's op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken. De bron van deze gegevens is ons analytische trackingsysteem. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, u relevante website-inhoud en advertenties aan te leveren en de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, in dit geval om ons in staat te stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen. Marketinggegevens met inbegrip van gegevens over uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en door ons ingeschakelde derden en over uw communicatievoorkeuren. Wij verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, zoals wedstrijden, prijstrekkingen en gratis weggeefacties, om u relevante website-inhoud en advertenties aan te leveren en om de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, in dit geval om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, de ontwikkeling ervan, de groei van ons bedrijf en de bepaling van onze marketingstrategie. Wij kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om u relevante website-inhoud en advertenties aan te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te laten groeien. Wij kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te verzenden. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is hetzij toestemming hetzij een gerechtvaardigd belang (namelijk om ons bedrijf te laten groeien). Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over uw naam, adres, de resultaten van een test of quiz op een van onze websites en alle details van bestanden die u hebt gedownload of aangevraagd. Wij verwerken deze gegevens om relevante nieuwsbrieven en andere informatie over ons bedrijf en onze diensten aan te bieden, evenals e-mails met betrekking tot de gedownloade of gevraagde informatie. Onze rechtsgrond voor verwerking is toestemming.

Gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens hebben betrekking op gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke standpunten, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Indien wij op grond van de wet of in het kader van de overeenkomst tussen ons persoonsgegevens moeten verzamelen en u ons deze gegevens niet op verzoek verstrekt, kunnen wij de overeenkomst (bijvoorbeeld om goederen of diensten aan u te leveren) mogelijk niet uitvoeren. Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, zullen wij het product dat of de dienst die u hebt besteld mogelijk moeten annuleren. Indien dit het geval is, zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen.

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor ze verzameld werden of een daarmee verenigbaar doel indien nodig. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar f@happyselfjournal.com

Als wij uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant nieuw doel, laten wij u dat weten en leggen wij de wettelijke grondslagen voor de verwerking uit.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij kunnen gegevens over u verzamelen doordat u de gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). Wij kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt door het gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie hierover ADD LINK

Wij kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals analyseproviders als Google gevestigd buiten de EU, advertentienetwerken als Facebook gevestigd buiten de EU, zoals aanbieders van zoekinformatie als Google buiten de EU en aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten, zoals gegevensmakelaars of aggregators.

Wij kunnen ook gegevens ontvangen van openbaar beschikbare bronnen, zoals het Companies House en het kiezersregister binnen de EU.

4. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens om u marketingcommunicatie te sturen zijn uw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Op grond van de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie kunnen wij u marketingberichten van ons sturen als (i) u een aankoop hebt gedaan of ons om informatie hebt gevraagd over onze goederen of diensten of (ii) u ermee hebt ingestemd marketingberichten te ontvangen en u in elk geval sindsdien niet hebt aangegeven dergelijke berichten niet meer te willen ontvangen. Conform deze richtlijn kunnen wij u zonder uw toestemming marketinge-mails sturen als u een naamloze vennootschap bent. U kunt echter op elk moment afzien van het ontvangen van marketinge-mails van ons.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Als u afziet van het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonsgegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties, enz.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen:

  • Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen
  • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditeurs en verzekeraars
  • Overheidsinstanties die vereisen dat wij verwerkingsactiviteiten rapporteren
  • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen of met wie wij ze samenvoegen

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens overdragen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan dergelijke derden alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus van uw persoonsgegevens, dus de Europese regelgeving heeft de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER verboden, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, doen wij ons best om een vergelijkbare mate van beveiliging van gegevens te waarborgen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende beschermingsmechanismen van toepassing is:

  • Wij zullen uw persoonsgegevens enkel overdragen aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die een adequaat beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens; of
  • Waar wij bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen wij specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of
  • Als wij in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, kunnen wij gegevens aan hen overdragen, omdat ze gelijkwaardige beschermingsmechanismen hebben.

Als geen van de bovenstaande beschermingsmechanismen beschikbaar is, kunnen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben beveiligingsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd of openbaar gemaakt of er toegang toe wordt verkregen zonder toestemming. Wij geven ook alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan werknemers en partners die een zakelijk belang hebben om kennis te hebben van dergelijke gegevens. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en moeten deze vertrouwelijk houden.

Wij hebben procedures voor het omgaan met een vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het nakomen van enige wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor de gegevens kijken wij naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden en of deze met andere middelen en wettelijke vereisten kunnen worden bereikt.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat wij basisinformatie over onze klanten bewaren (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zes jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht om toegang te vragen tot, correctie, verwijdering, beperking, overdracht, bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens, en (wanneer de rechtsgrond voor de verwerking toestemming is) om toestemming in te trekken.

Meer informatie over deze rechten vindt u op:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Als u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar hello@happyselfjournal.com

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van een of meer van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is of in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Het kan nodig zijn om specifieke informatie van u te vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

Wij proberen alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan één maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval stellen wij u hiervan op de hoogte.

Indien u niet tevreden bent met enig aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse gegevensbeschermingsautoriteit (www.ico.org.uk). Wij zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt wanneer u een klacht hebt, zodat wij kunnen proberen deze op te lossen voor u.

.

10. LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links naar websites, plug-ins en toepassingen van derden bevatten. Door op deze links te klikken of deze verbindingen toe te laten, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

11. COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of er toegang toe krijgen. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt of weigert sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.